Project
Sk!lls

Ouders van Rens (bekend met diagnose ASS): “Rens was altijd al een stille, teruggetrokken jongen, maar sinds hij op het voortgezet onderwijs zit (VWO),  is hij ongelukkig, spreekt over zelfmoord en mist elke week wel een dag school en zijn cijfers worden steeds minder. Wat we ook doen, we lijken niet tot hem door te dringen. School denkt dat het misschien beter is om te blijven zitten of een niveau te zakken, maar wij denken niet dat dit hem gaat helpen. We zijn al bij de kinderarts geweest, maar er zijn medisch geen afwijkingen te vinden”. 

Rens: ”Ik wil gewoon niet meer naar school, ik ben enorm moe, ik denk dat ik een vermoeidheidsziekte heb. School is zo lawaaiig, ik kan me niet concentreren, thuis werk ik veel beter.  Waarom laten ze me niet gewoon met rust”. 

Ouders van Mandy (bekend met ADHD en hoogbegaafdheid): ”Ze is altijd aan het woord, vroeger hielpen we haar bij alles, maar nu wil ze onze hulp niet meer ontvangen.  Ze is vorig jaar afgestroomd van VWO 4 naar HAVO 4, maar nog steeds blijven haar cijfers achter, het kan toch niet zo zijn dat ze naar TL moet?. We maken ons grote zorgen, we weten dat ze het kan, maar het lukt haar gewoon niet alleen”. 

Mandy:  ”Ik snap het wel dat mijn ouders ontevreden zijn, maar ik doe echt mijn best. Het is zo druk in mijn hoofd, ik zit soms uren op mijn kamer, maar dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik heb gedaan. Ik wilde altijd ontwerpster worden, maar ik ben nu zo bang dat het mij niet gaat lukken”. 

Sk!lls voorkomt schooluitval

Sk!lls biedt een unieke integrale aanpak waarmee schooluitval bij jongeren van elf tot achttien jaar binnen het reguliere onderwijs met ASS, AD(H)D en OCS, wordt voorkomen. Sk!lls biedt deze jongeren de vaardigheden die het hun mogelijk maakt om samen met andere jongeren in het dagelijks leven op te groeien en uiteindelijk met een diploma de school te verlaten.

Samenwerking met de hele keten

Door intensieve samenwerking met het gezin, de jeugdhulpverlening en het onderwijs wordt de autonomie van de jongere gestimuleerd. Er worden specifieke Sk!lls ontwikkeld waarmee de jongere zelfstandig kan functioneren binnen het dagelijks leven. Ouders en school worden intensief betrokken bij Sk!lls. Ook zij worden geholpen om Sk!lls te ontwikkelen die hen helpen om de jongere te begeleiden bij hun traject naar autonomie.

Hoe Sk!lls werkt

Gedurende twaalf maanden begeleidt het Sk!lls team de jongere dagelijks bij het ‘leren leren’ en biedt het de jongere hulp bij het functioneren binnen zijn of haar “vier milieus”; thuis, school, vrije tijd en social media. Naarmate de Sk!lls van de jongere en zijn of haar omgeving gedurende dit proces toenemen, neemt de frequentie van het programma af.

Intake, diagnostiek en behandeling

Aanmelden kan op verwijzing van de huisarts en of jeugdcoach.

Daarna wordt de jongere met zijn ouders uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Het intakegesprek wordt gevoerd met de regie behandelaar, Leontien Dirkse of Christel Bos.

In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de problematiek en wordt het Sk!lls traject toegelicht.

Voor de behandeling kan starten, vindt diagnostiek plaats. Er wordt onderzoek gedaan naar o.a.: intelligentie, persoonlijkheid, aandacht, probleemoplossende vaardigheden en belevingen.

Gedurende het project wordt een voor-, en nameting gedaan om inzicht te krijgen van de effecten van de behandeling.

Behandeling op de praktijk, thuis en op school

Therapie voor bijkomende psychische problemen is mogelijk; EMDR, cognitieve gedragstherapie, faalangsttraining, oudertherapie, gezinstherapie en consultatie bij de kinder- en jeugdpsychiater.

Individuele behandeling op onze praktijk, op school en/of via beeldbellen voor het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden.

Maar ook behandeling in de buitenlucht en in de sportzaal. Het trainen van sociaal emotionele vaardigheden, en het verminderen van stress en stemming problemen wordt gedaan door inzet van  non- verbale fysieke therapie. (‘Running therapy’ & ‘Boksend Opvoeden’ & Rots en Water’)

Ontstaan Sk!lls

Sk!lls is een initiatief van Leontien Dirkse en Christel Bos van Kinderpsychologen Noord Holland Noord om jongeren met een psychiatrische stoornis waarbij sprake is van schoolverzuim door middel van een gerichte integrale aanpak te ondersteunen. 

Het project sluit aan bij het transformatie thema ‘Voorkomen schooluitval en verbetering samenwerking tussen jeugdhulpverlening en onderwijs’ van de gemeente Alkmaar en andere overheden.

Binnen Sk!lls wordt nauw samengewerkt met het Samenwerkingsverband Noord Kennemerland en het CLEO (centrum voor creatief leren en onderwijs).

Sk!lls voor je toekomst

Een Sk!lls traject is altijd maatwerk. Essentieel is dat alle betrokken partijen gericht gaan samenwerken. Toegankelijkheid en snel schakelen staan centraal binnen Sk!lls. 

Elke behandeling wordt na een jaar afgesloten met een persoonlijke handleiding en een terugvalpreventieplan. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om nog een paar keer terug te komen wanneer terugval dreigt. 

Aanmelden, vragen of overleg?

Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van de (huis)arts of Jeugd & gezinscoach van de gemeente.

We staan je graag te woord voor vragen, overleg of goede ideeën.

Leontien Dirkse & Christel Bos staan dagelijks voor je klaar tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 tot 14.00 uur op het vaste nummer: 072-2016119 of mail naar info@kp-nhn.zorgring.nl.