Kinderen & Jongeren

Voor kinderen, jongeren en
hun ouders / verzorgers

Ik ben op de basisschool gepest, ik ben bang dat dit op de middelbare school weer gaat gebeuren. Mijn ouders zeggen dat het wel goed komt, maar ik pieker er veel over, slaap slecht en ik vraag me af of het ooit nog goed komt met mij.
Bas

Ik ben onzeker over mijn lichaam en toen ben ik gaan afvallen. Ik wil nu eigenlijk niet meer afspreken met anderen, want ik ben bang dat ik dan dingen moet eten waar ik dik van word. Mijn ouders vragen waarom ik niet meer weg ga, maar ik ben bang om ze de waarheid te vertellen.
Sharon

Onze dochter heeft altijd al smetvrees gehad, sinds corona durft zij het huis bijna niet meer uit, ze trekt zich volledig terug op haar kamer.
Ouders

Tijdens mijn verstandskies operatie was ik erg gespannen en ik moest overgeven. Sindsdien ben ik bang om in groepen te eten omdat ik bang ben dat ik opnieuw moet overgeven.
Job

We hebben zoveel strijd met onze zoon van 14 jaar met ADHD, mijn vrouw zit met een burn out thuis en ik maak me zorgen als ze samen alleen thuis zijn. Ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen.
Vader

Onze dochter van 8 jaar heeft gezien dat haar juffrouw met een ambulance is afgevoerd en sindsdien durft ze niet meer alleen te gaan slapen en is ze tot 23.00 uur wakker.
Moeder

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen
met psychische en/of psychiatrische problemen en hun ouders

 • Problemen met aandacht en concentratie
 • Dwang en angstproblemen
 • Problemen ten gevolge van meegemaakte trauma’s en verlies ervaringen
 • Problemen met zelfbeeld, lichaamsbeeld en seksuele identiteit
 • Autonomie en zelfstandigheid problemen

Behandelmogelijkheden

 • Individueletherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Mediatietherapie
 • Gezinsgesprekken
 • Ambulante behandeling in de thuissituatie
 • Opvoedondersteuning
 • EMDR- traumabehandeling
 • E-health
 • Psychofysieketherapie (PFT)
 • Buitenpsychologie
 • Behandeling volgens de principes van ‘Verbindend gezag‘.
 • Farmacotherapie
 • Of een combinatie van bovengenoemde behandelingen

Diagnostiek

 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD.
 • Psychiatrisch onderzoek

Wij vinden het van essentieel belang om ook aandacht en zorg te geven aan het netwerk van de belangrijkste mensen om je heen.

Werkwijze

Ouders en jongeren kunnen met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist en/of jeugd- en gezinscoach zich aanmelden bij Kinderpsychologen-nhn. Hiervoor dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld te worden.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake en behandeling worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd. Gedurende het intakegesprek wordt er dieper ingegaan op de leefsituatie en de klachten. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van de klachten, maar ook van de krachten en mogelijkheden. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht, wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandeling het beste aansluit bij de problematiek.

Na de intakefase kijken we gezamenlijk terug en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waaraan we gaan werken en hoe we dat gaan doen. De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu.

In het adviesgesprek geven we je informatie over welke behandelingen er zijn en welke behandeling het beste bij jou en jouw klachten past. De behandeling kan bestaan uit gesprekken op de praktijk, in het park of sportruimte, maar kan ook blended zijn. Dat wil zeggen, face to face gesprekken, email contacten, telefonische contacten en beeldbelsessies kunnen elkaar afwisselen.

We geven je hier alvast enkele links naar websites waar je kunt lezen over onze meest gebruikte behandelingen.
Bij verwerking nare ervaringen en hardnekkige problemen met  je zelfbeeld kunnen we gebruik maken van:

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/  &

https://www.writejunior.nl/

 

Informatie over behandelingen van klachten zoals depressie/angst/dwang/eetstoornis/tics/adhd/autisme/leerproblemen/faseproblemen/opvoedproblemen/gezinsproblemen kun je vinden bij

https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home

 

Bij blended behandelingen maken we gebruik van online modules van Therapieland, hierover krijg je alvast een idee bij het aanbod voor zelfhulp:

https://therapieland.nl/programmas/zelfhulp/

 

De ervaring leert dat een actieve inzet van ouders en jongere bijdragen aan een positief resultaat. Dikwijls worden opdrachten en oefeningen meegegeven om thuis uit te voeren.

De voortgang van de behandeling wordt gezamenlijk op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de behandeldoelen uit het behandelplan een belangrijke rol. Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om terugval te voorkomen. Belangrijke anderen, zoals school, worden bij de behandeling betrokken als een ieder daar akkoord mee is.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Terugvalpreventieplannen en online modules van Therapieland blijven beschikbaar, ook na afloop van de behandeling.

Tijdens de afronding worden opnieuw vragenlijsten ingevuld, hiermee krijgen we gestructureerd en kwantitatief inzicht in het verloop van de klachten van begin tot einde van de behandeling. Als laatste wordt een vragenlijst ingevuld waarmee de mening kan worden gegeven over de behandeling en behandelaar. Het dossier wordt afgesloten met een kort schrijven aan de verwijzer.

 

E-health van Therapieland

 

Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die wordt gevolgd. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Samen met de behandelaar wordt een online behandelprogramma gekozen. Er wordt uitleg gegeven over de klachten en met informatieve en leuke filmpjes. Ook worden er opdrachten gemaakt. Online contacten en face to face contacten wisselen elkaar af.

Hoe kan E-health je helpen?

 

Alle informatie kan te allen tijde teruggelezen worden. Ook na afloop van de behandeling. In de eigen omgeving, tijd en tempo kan gewerkt worden en hiermee wordt de eigen regie genomen voor het herstel. Met gebruik van e-health kunnen klachten sneller verminderen en wordt een stevige basis gelegd om zelf met moeilijkheden om te kunnen gaan, ook in de toekomst. Het is goed voor het zelfvertrouwen wanneer cliënten zelf stappen hebben ondernomen om beter in hun te komen zitten.

 

Hoe werkt het?

 

Een uitnodiging voor de gekozen online module wordt verzonden naar de emailadres van de client. Na acceptatie van de uitnodiging, wordt er een account aangemaakt en is er een koppeling tot stand gekomen met de behandelaar en kan er gestart worden. De behandelaar kan meekijken met de behandeling. Bij inhoudelijke vragen over informatie, klachten, het doorlopen van het programma kun je terecht bij de behandelaar. Bij problemen in het platform kun je de helpdesk van Therapieland bereiken door middel van de feedbackknop links op de website of via 020 7712848.

Door middel van de GGZ Jeugdthermometer meten wij hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg waarderen.

De GGZ Jeugdthermometer wordt ingevuld door jongeren vanaf twaalf jaar, door ouders of door anderen die bij de client betrokken zijn. De GGZ Jeugdthermometer bevat, afhankelijk van de versie, dertien tot zeventien ja/nee vragen. Daarnaast wordt een rapportcijfer gegeven over de behandeling. Tot slot kan de jongeren of ouder aangeven wat er veranderd kan worden om het rapportcijfer te verhogen.

De GGZ Jeugdthermometer meet de waardering van: informatie, inspraak, de hulpverlener en het resultaat.

Het algehele rapportcijfer over 2022 kwam praktijk breed uit op een 8,7. Voor het jaar 2023 nemen we verbeterpunten mee. Wij gaan komend jaar aandacht besteden aan het aspect ‘uitvoering van de behandeling’ door de ORS en de CRS in te vullen en voldoende tijd te nemen om de resultaten hiervan met de cliënt door te spreken. Daarnaast hebben we twee werksessies voor 2023 gepland om met collega’s over dit aspect ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. Je mag te allen tijde jouw dossier inzien en een kopie vragen. Je hebt het recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Je dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgerond. Binnen de praktijk geldt geheimhouding van je gegevens. De behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder je uitdrukkelijke toestemming. Wij werken samen met huisartsen en de sociale wijkteams van de gemeenten. Met je toestemming kan een kopie van de verslaglegging verstuurd worden naar de verwijzer.

Meer weten
of aanmelden?

Je kunt bij ons terecht met een verwijzing van de (huis)arts of Jeugd & gezinscoach van de gemeente. We staan je graag te woord voor vragen, overleg of goede ideeën.

Leontien Dirkse, Christel Bos en Lotte Beunk staan dagelijks voor je klaar tijdens het telefonisch spreekuur van 11.00 tot 14.00 uur op het vaste nummer: 06 34071427 of mail naar info@kp-nhn.zorgring.nl.