Handige links

www.lvvp.info

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde psychologen, onderhoudt een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem en biedt een klachten en geschillenregeling conform de vereisten vanuit de Wkkgz.

www.vgct.nl

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is de wetenschappelijke en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt telt ruim 3200 leden. De vereniging zet zich in voor hoge kwaliteit van het vak en van haar leden door opleiding, bij- en nascholing, belangenbehartiging en dienstverlening.

www.emdr.nl

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

www.psychischegezondheid.nl

Een website van het Nationaal Fonds Geestelijke Gezondheid. Op de psychowijzer kunt u informatie vinden over verschillende psychische problemen en verwijzingen naar instanties en literatuur. het gaat om clientgerichtheid, transparantie, implementatie.

www.zorgkaartnederland.nl

Op www.zorgkaartnederland.nl/ggz zijn adresgegevens van zorginstellingen te vinden en kunt u waarderingen van anderen lezen en uw mening achterlaten.

www.balansdigitaal.nl

Een oudervereniging die zich inzet voor de belangen van kinderen, jongeren en ouders.